Κινηματογραφική ομάδα Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομη παρουσίαση της Κινηματογραφικής ομάδας Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών [video]