Κβαντικές τεχνολογίες και βαρύτητα: ένα νέο σύνορο της θεμελιώδους φυσικής, 14/11/2023

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13.00, ο Χάρης Αναστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών, θα δώσει ομιλία με τίτλο

Κβαντικές τεχνολογίες και βαρύτητα: ένα νέο σύνορο της θεμελιώδους φυσικής

Το σεμινάριο θα γίνει στην αίθουσα Φ7 του τμήματος Φυσικής.

Περίληψη

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα της σύγχρονης φυσικής είναι η σύνθεση των δύο θεμελιωδών της θεωριών, της κβαντικής θεωρίας και της γενικής σχετικότητας, σε μία θεωρία κβαντικής βαρύτητας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη πληροφορίας από το πείραμα, δεδομένου ότι η κβαντική βαρύτητα φαινομενικά εμφανίζεται σε ενέργειες πολύ πέρα από αυτές στις οποίες έχουμε πρόσβαση. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία έχει γίνει σαφές ότι η ανάπτυξη των κβαντικών τεχνολογιών προσφέρει ένα νέο παράθυρο κατανόησης της σχέσης της βαρύτητας με την κβαντική θεωρία, που είναι πειραματικά προσβάσιμο στο κοντινό μέλλον. Αυτό αφορά τη μελέτη των βαρυτικών φαινομένων σε μακροσκοπικά κβαντικά συστήματα, δηλαδή σε συστήματα που εμφανίζουν χαρακτηριστική κβαντική συμπεριφορά σε μακροσκοπική κλίμακα. Η ομιλία θα περιγράψει τις βασικές θεωρητικές ιδέες του ερευνητικού προγράμματος, τις πειραματικές προοπτικές και τις συνέπειες για τη θεμελιώδη φυσική, αλλά και τις τεχνολογικές εφαρμογές.