Λειτουργία Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου 2022-2023

Από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκίνησε καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, όπως κάθε χρονιά, η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Φοιτητές, Φοιτήτριες, Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό, καθώς και φίλοι του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου μπορούν να γίνουν μέλη, εκδίδοντας την ετήσια κάρτα μέλους στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Πληροφορίες για την αίτηση έκδοσης κάρτας μέλους υπάρχουν στον ιστότοπο του Γυμναστηρίου: https://gym.upatras.gr/