Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π., καθώς και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της ΣΑΚΕ

Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π., καθώς και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της ΣΑΚΕ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ_ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΔΙΠ ΣΑΚΕ

ΕΔΙΠ ΣΑΚΕ.signed