Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη (αρχείο PDF)