Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας (Μ.Ε.Τ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 31/08/2025.

Η Προκήρυξη και η Αίτηση Υποψηφιότητας σχετικά με τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας (Μ.Ε.Τ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 31/08/2025, βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΑ_ΑΠ_ΠΡΟΚΗΡ_ΕΚΛΟΓ_ΔΝΤΗ_ΜΕΤ_2022_25_ΓΠ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ