Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προκήρυξη Προέδρου

Έντυπο υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου