Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προκήρυξη Προέδρου

Έντυπο υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου