Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία έως 31/8/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με θητεία έως την λήξη της θητείας των απερχόμενων κ.κ. Μαριάννας Κονδύλη και Αλεξάνδρας Ζερβού – Μουρίκη, ήτοι έως 31/8/2022.

1 prok ekl ΤΕΕΑΠΗ _ΑΔΑ.9ΚΘΘ469Β7Θ-7ΙΦ-1A.

A. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

B. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ