Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2022 έως 31/8/2024

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2022 έως 31/8/2024

1 prok ekl πρόεδρος_αναπλ πρόεδρος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ_Ψ7ΛΤ469Β7Θ-Κ3Σ

A. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ