Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος   Επιστήμης  & Τεχνολογίας Τροφίμων  της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/8/2024

προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

έντυπο υποψηφιότητας Προέδρου τμ Επιστήμης & Tεχνολογίας Τροφίμων

έντυπο υποψηφιότητας Αντιπροέδρου τμ Επιστήμης & Tεχνολογίας Τροφίμων