Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: : 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 2)  Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών  

Πάτρα   27 /  5  /  2024

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: : 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 2)  Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Συστήματα»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1489/22.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 22.5.2024)

ΑΔΑ: 9ΟΟΘ469Β7Θ-ΚΟ2                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40923

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1509/23.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 23.5.2024)

ΑΔΑ: 97ΔΕ469Β7Θ-Λ3Ο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 40924

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 40925

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   29  /  7  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                                 e-mail: secretary@ece.upatras.gr

και Τεχνολογίας Υπολογιστών                                            Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr

                                                                                            τηλ.: 2610 996492

 

Χημείας                                                                              e-mail: chemsecr@upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610 996013

 

 

 

 

 

 

Ο Πρύτανης

                          

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ