Προκήρυξη υποτροφιών Johns Hopkins 2021-2022

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα και την κλινική άσκηση. Κατά την περίοδο της μετακίνησής τους (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί από το 5ο έτος φοίτησης και άνω, μεταπτυχιακοί ή/και υποψήφιοι διδάκτορες (οι οποίοι ως πρώτο πτυχίο έχουν αυτό της Ιατρικής), και να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.
Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:
1. Είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί επικοινωνία των υποψηφίων με συγκεκριμένη κλινική ή εργαστήριο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins
2. Το σύνηθες χρονικό διάστημα της μετακίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, έχει ως εξής:
– Clinical elective: 4 – 4 ½ εβδομάδες
– Research elective: 9 εβδομάδες
3. Η επιλογή των υποτρόφων και η προβλεπόμενη χρηματοδότηση ανά υποτροφία αναμένεται να κυμανθεί ως εξής:
– Clinical elective: έως 1 άτομο, περίπου 7.000 ευρώ
– Research elective: έως 2 άτομα, περίπου 3.500 ευρώ έκαστο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 12/01/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης) σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύει εξωτερικά τον κλειστό φάκελο.
• Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται)
• Σύντομη έκθεση (μέχρι μία σελίδα Α4), όπου να αναφέρονται τα εξής: οι λόγοι συμμετοχής, το διάστημα για το οποίο επιθυμούν τη μετακίνησή τους στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης
• Αντίγραφο της επικοινωνίας τους με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins
• Αναλυτική βαθμολογία (για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές)
• Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
• Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής: γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον)
• Συστατική επιστολή από ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής
• Αποτελέσματα συμμετοχής στις εξετάσεις USMLE (United States Medical Licensing Examination) (προαιρετικό)
Η τελική έγκριση των υποτροφιών θα γίνει μετά από την αποδοχή των υποτρόφων από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.
Αρμόδια: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 2610-997987, email: intern.rel@upatras.gr
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
• Πανεπιστήμιο Πατρών / Μνημόνιο Συνεργασίας με Johns Hopkins: https://www.upatras.gr/international-relations/international-cooperations/johns-hopkins-mou/
• Johns Hopkins School of Medicine / Visiting Medical Student Information: https://www.hopkinsmedicine.org/som/offices/registrars/visiting-md/vis-med-info.html
johns_hopkins_application_2021