ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Αποκατάσταση έκτακτης βλάβης οικοδομικών εγκαταστάσεων δεξαμενής καθίζησης Βιολογικού Καθαρισμού» (Π-58/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Αποκατάσταση έκτακτης βλάβης οικοδομικών εγκαταστάσεων δεξαμενής καθίζησης Βιολογικού Καθαρισμού» (Π-58/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  27-06-2024 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π-58     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ Π 58