Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Σχολής …

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν. 1599 1986_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ