Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την “Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο K14)”

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την “Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο K14)”

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ κλιματιστικα -τελικό

Πίνακας Συμμόρφωσης

Οικονομική Προσφορά