ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για : «Παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων ερευνητικής και εκπαιδευτικής φύσεως » ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16 – 09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην «Παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων ερευνητικής και εκπαιδευτικής φύσεως που αφορά το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής». Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση  και Προδιαγραφές .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η-Υ