ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για : «Προμήθεια συνεδριακών καθισμάτων» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14-09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια 170 συνεδριακών καθισμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων , Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και  προδιαγραφές.ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΤΜΗΜ. ΕΠΙΣΤ. ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ