ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση Πινάκων Μαρκαδόρου για Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής” ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02-09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινάκων Μαρκαδόρου για Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»ΑΔΑΜ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΤΜ ΗΥ