Μηχανουργείο (ΜΥΕΔ)

Σκοπός

Υποστήριξη κατά προτεραιότητα της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών σε μηχανουργικές κατασκευές αλλά και ιδρυμάτων και εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού. Συντήρηση και επισκευές ερευνητικού εξοπλισμού των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εποπτεία

Στο μηχανουργείο υπάρχει επιστημονικός υπεύθυνος (που ορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος) ο οποίος εποπτεύει και υπογράφει τις οικονομικές κινήσεις της δομής και επιτροπή παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΠΠ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

  • Αλέξανδρος Κατσαούνης (Καθηγητής)

Εργαζόμενοι

  • Μάκης Διαμαντής (μηχανουργός)
  • Χρύσα Χατζηπαναγιώτου (διοικητική υπάλληλος)

Επικοινωνία

  • 2610997489

Παρουσίαση Μηχανουργείου (pdf)