Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 18/10/2022, 16/11/2022 και 15/12/2022

Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom) σε μηνιαία βάση. Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν οριστεί οι εξής ημερομηνίες και ώρες:

  • Τρίτη, 18 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.
  • Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου στις 11 π.μ.
  • Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου στις 3 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/