Συγχαρητήρια ανακοίνωση από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Σταύρο Κάκκο, για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου της Επιτροπής για τη σύναψη των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν επιστήμονες διεθνούς κύρους στους Τομείς της Αγγειοχειρουργικής, της Νευρολογίας και της Καρδιολογίας. Η θέση που κατέχει ο κ. Κάκκος ενισχύει την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της βασικής και κλινικής έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ιατρικής.

Ο Κοσμήτορας

Δημήτριος Καρδαμάκης, Καθηγητής