Συγχαρητήρια ανακοίνωση Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», ανακοίνωσε πρόσφατα τον ονομαστικό κατάλογο των προς χρηματοδότηση προτάσεων.

Από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν εγκριθεί στην Επιστημονική Περιοχή (Ε.Π.3)  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ,  οι προτάσεις των κάτωθι:

Καγκάδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Λυγερού Ζωή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

Ταραβήρας Σταύρος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Θερμά συγχαρητήρια στους συνάδελφους για την επιτυχία τους αυτή, καθώς στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο, οι σημαντικές αυτές επιτυχίες αντανακλούν την ποιότητα και το  ερευνητικό και επιστημονικό έργο που υλοποιείται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συμβάλλουν στην περαιτέρω ώθηση της έρευνας, την προβολή της Σχολής και του Ιδρύματος.

Ο Κοσμήτορας

Αναστάσιος Αθανασόπουλος

Καθηγητής