Θέση αμοιβόμενου ερευνητικού συνεργάτη

Στο πλαίσιο του έργου “Καινοτόμοι Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Αυτόνομη Έκμάθηση Ρομποτικών Δεξιοτήτων (NOSALRO)” (https://nosalro.github.io) που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (3η προκήρυξη για ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών) και υλοποιείται στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης (CILab — http://cilab.math.upatras.gr) του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, αναζητούμε έναν ερευνητικό συνεργάτη για να συμμετέχει στο πρότζεκτ.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου (NOSALRO)

Το project NOSALRO στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτόνομης μάθησης δεξιοτήτων σε ρομποτικά συστήματα αξιοποιώντας ντετερμινιστικές προσομοιώσεις, Quality-Diversity optimization και Variational Auto-Encoders για την ανακάλυψη δεξιοτήτων. Επίσης, αξιοποιεί μεθόδους μάθησης από παραδείγματα (learning from demonstrations) μέσα σε ένα πλαίσιο ενισχυτικής μάθησης (reinforcement learning) προκειμένου να μαθαίνει γρήγορα αποτελεσματικούς ελεγκτές. Οραματιζόμαστε ένα ρομπότ που διαθέτει εσωτερικά μοντέλα του κόσμου (π.χ. προσομοιωτές) και διαμορφώνει κύκλους ημερών και νύχτας, όπου τις μέρες το ρομπότ αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, και τη νύχτα χρησιμοποιεί ντετερμινιστικά και πιθανολογικά μοντέλα για να βελτιώσει τις δεξιότητες που έχει ήδη μάθει ή να ανακαλύψει νέες. Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν θα αξιολογηθούν εκτενώς σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα ανοιχτής προσομοίωσης, αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.

Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου Θέσης

 • Υλοποίηση αλγορίθμων για αυτόνομη εκμάθηση δεξιοτήτων σε ρομποτικά
  συστήματα με χρήση προσομοιώσεων
 • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων και εκθέσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

είτε

 • Απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών μαζί με Μεταπτυχιακό σε Τεχνητή Νοημοσύνη/Υπολογιστική Δεδομένων/Ρομποτική

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (C++/Python)
 • Πολύ καλές γνώσεις Linux/UNIX συστημάτων
 • Εμπειρία εφαρμογής αλγορίθμων μάθησης (Machine Learning/Neural Networks/Reinforcement Learning)

Παροχές

 • Ικανοποιητική αμοιβή σε ελκυστικό ερευνητικό περιβάλλον (https://nosalro.github.io/team)
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Παροχή εξοπλισμού για εργασία
 • Δυνατότητα εθνικών και διεθνών ταξιδιών/μετακινήσεων για τη διάχυση αποτελεσμάτων ή/και συναντήσεων του πρότζεκτ
 • Πρόσληψη για τουλάχιστον 9 μήνες

Για παραπάνω πληροφορίες/εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου (Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης) στο costashatz@upatras.gr.

____________
Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης
Post-doctoral Researcher at CILab, Department of Mathematics,
Research Affiliate at AI Group, Lab of Information Systems and Artificial Intelligence (ISAI), Department of Computer Engineering & Informatics,
University of Patras