Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021 – 2022 για εξετάσεις και έναρξη μαθημάτων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022, ως ακολούθως:

  • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
    (συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας των εξετάσεων για τους φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη): 24.1.2022 – 25.2.2022
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 28.2.2022
  • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 10.6.2022
  • Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:13.6.2022-1.7.2022