Συμβούλιο Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.7.2022) και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.

Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10, όπως ισχύει. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης είναι τετραετής.

Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών του.

Η υπ’ αριθμ. 38749/31-5-2024 διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 141/Α/21.7.2022.

Το Συμβούλιο Διοίκησης θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Διαδικασία ανάδειξης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 2024

Εσωτερικά Μέλη

Χρήστος Μπούρας

Πολυτεχνική Σχολή

Νικόλαος Καραμάνος

Σχολή Θετικών Επιστημών

Χριστίνα Καλογεροπούλου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Βασίλειος Βουτσινάς

Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασίλειος Κόμης

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Γεώργιος Σαλάχας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Εξωτερικά Μέλη

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts

Δημήτριος Αλεξόπουλος

Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Μάχη Γεωργακοπούλου

Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Hellenic Female Leaders

Σωκράτης Κάτσικας

Καθηγητής του Norwegian University of Science and Technology

Παναγιώτης – Ευγένιος Λούκας

Διευθύνων Σύμβουλος της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.»