Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ άριθ. 88/07.07.2022 Συνεδρίαση του, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του γραπτού πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης αποφάσισε τον ορισμό των υπευθύνων διαχείρισης COVID-19 και των αναπληρωτών τους, ως υπευθύνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του ως άνω β σχετικού Πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά υπόπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

  • Έγκριση πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 [pdf]
  • Ορισμός υπεύθυνων διαχείρισης COVID-19 και των αναπληρωτών τους [pdf]
  • Υγειονομικό Πρωτόκολλο για COVID-19 (Ιούνιος 2022) [pdf]