Ανακοινώσεις: Μέλη ΔΕΠ

Προκήρυξη του Τμήματος Μουσειολογίας για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Δελτίο Τύπου (18.09.2020)

Ανακοίνωση Πρυτανείας - Έντονα καιρικά φαινόμενα

Πάτρα, 17/09/2020

Ανακοίνωση Πρυτανείας

Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Π

Επισυναπτόμενα: 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕIΑΣ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά το θλιβερό άγγελμα της απώλειας του ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΑΚΗ, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, ιδρυτικού στελέχους του Τμήματος Ιατρικής και πρώην Αντιπρύτανη του Ιδρύματός μας, τιμώντας τη μνήμη του και την ευρεία προσφορά του σ

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση Πρυτανείας

Πάτρα, 14/09/2020

Δελτίο Τύπου (11.9.20)

Εθιμοτυπικές επισκέψεις Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών σε φορείς της πόλης
Αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών λαμβάνοντας υπόψη:

Προκήρυξη του Τμήματος Λογοθεραπείας για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
του Τμήματος Λογοθεραπείαςτου Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                 Πάτρα   4  /  9  / 2020

Σελίδες