Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Σωτηρία (Ήρα) Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Όλγα Ζαχαροπούλου