Σχολή Θετικών Επιστημών

Ίδρυση: 1966 | Έδρα: Πάτρα

Τμήματα

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Βιολογίας

Ίδρυση: 1967 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Γεωλογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Ίδρυση: 1977 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Ίδρυση: 1999 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών

Ίδρυση: 1966 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Ίδρυση: 1966 | Έδρα: Πάτρα
Τμήμα Χημείας

Τμήμα Χημείας

Ίδρυση: 1966 | Έδρα: Πάτρα

Κοσμήτορας

Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής

Γραμματέας

Ειρήνη Μπουσίου | 2610969638 | nshumsocdeansecr@upatras.gr