Συνεργασία με Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναπτύξει συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (https://greece.chs.harvard.edu/).

H συνεργασία αυτή προβλέπει:

  1. Πρόγραμμα Θερινών Μαθημάτων στην Ελλάδα και Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα: Στο πλαίσιο του καθενός από τα εν λόγω προγράμματα, το Κ.Ε.Σ.προορίζει μια θέση και υποτροφία για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Σειρά Εκδηλώσεων Event Series: Το Κ.Ε.Σ. προσκαλεί ως ομιλητή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
  3. Πρόγραμμα Θερινών Μαθημάτων στην Ελλάδα: Το Κ.Ε.Σ.προσφέρει μια θέση υποτρόφου ερευνητή/ερευνήτριας στο εν λόγω πρόγραμμα σε λέκτορα ή επίκουρο καθηγητή/καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.