Μουσεία

Βοτανικό Μουσείο

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών

Ζωολογικό Μουσείο

Τμήμα Βιολογίας, Τομέα Βιολογίας Ζώων

Μουσείο Εκπαίδευσης

Ιστορικά εκπαιδευτικά τεκμήρια από σχολεία της περιοχής και από άλλες περιοχές της Ελλάδας από τον 19ο αιώνα έως σήμερα