Έντυπα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Κανονική, γονική ή άλλη άδεια (αρχείο pdf)
 • Δήλωση αναρρωτικής με Υπεύθυνη Δήλωση (αρχείο pdf)
 • Αναρρωτική με ιατρική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό νοσηλείας (αρχείο pdf)
 • Άδεια ασθένειας ανηλίκων τέκνων (αρχείο pdf)
 • Υπηρεσιακής κατάστασης / υπηρεσιακών μεταβολών (αρχείο pdf)
 • Ανάκληση αίτησης (αρχείο pdf)
 • Γενικής χρήσης (αρχείο pdf)
 • 1η αίτηση συνταξιοδότησης μονίμου υπαλλήλου (αρχείο pdf)
 • 2η αίτηση συνταξιοδότησης μονίμου υπαλλήλου (αρχείο pdf)
 • Ανάκληση αίτησης συνταξιοδότησης μόνιμου υπαλλήλου (αρχείο pdf)
 • Συνταξιοδότησης υπαλλήλου ΙΔΑΧ (αρχείο pdf)