Συγγράμματα

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 150506/Ζ1/4.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Στο ΦΕΚ 4838/Β/4.11.2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α με αριθμ. 149937/Ζ1 καθορίζονται η διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα “Εύδοξος” για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.