Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Δημήτρης Δαμάσκος, Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Γεωργία – Κλειώ Γκουγκουλή, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ελένη Τσιμπουράκη