Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Διδακτορικές
  • Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα.

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Έλλη Λεμονίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Δαμάσκος, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευσταθία Παπαδημητρίου