Τμήμα Μαθηματικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ευτυχία Πολυχρονάκη