Τμήμα Μαθηματικών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ευτυχία Πολυχρονάκη