Πολιτιστικές ομάδες

Πολιτιστικές ομάδες φοιτητών

Πολιτιστικές ομάδες φοιτητών

Πολιτιστικές ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
Χορωδία

Χορωδία

Ένας πολιτιστικός πρεσβευτής του Πανεπιστημίου Πατρών

Θεατρική ομάδα εργαζομένων

Θεατρικές παραστάσεις και θεατρικά σεμινάρια

Χοροθέατρο "Ορμήτες"

Μια καινοτόμα πρόταση καλλιτεχνικής έκφρασης, χορευτικές – θεατρικές και εκφραστικές δράσεις που συνυπάρχουν αρμονικά

Χορευτικός όμιλος προσωπικού

Διδασκαλία, αναζήτηση, διάσωση και διατήρηση ελληνικών παραδοσιακών χορών