Σπουδές

Φοίτηση

Διάρκεια εξαμήνων, εγγραφή σε εξάμηνο και δήλωση μαθημάτων, αναστολή φοίτησης, σύμβουλος καθηγητής
Συγγράμματα

Συγγράμματα

Πληροφοριακό σύστημα “Εύδοξος” για επιλογή, δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων

Εξετάσεις

Εξεταστικές περίοδοι χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου για μαθήματα στη δήλωση μαθημάτων

Ολοκλήρωση σπουδών

Πληροφορίες για το πτυχίο ή το δίπλωμα

Μετεγγραφές

Νόμοι, αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι για μετεγγραφές

Erasmus

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων