Μονάδες υποστήριξης έρευνας

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης

Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Εργαστήριο Επισκευής Ηλεκτρονικών Οργάνων

Υποδομές, υποστήριξη και υπηρεσίες προς όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Ζωικών Προτύπων

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Μηχανουργείο

Υποδομές, υποστήριξη και υπηρεσίες προς όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Υαλουργείο

Κατασκευή, επισκευή και επεξεργασία γυάλινων συσκευών και αντικειμένων για διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου