Προηγούμενες διοικήσεις

Διατελέσαντες Πρυτάνεις

 • 1974-1975, Αναστάσιος Ζούμπος, Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
 • 1975-1976, Κων/νος Γούδας, Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
 • 1976-1977, Κων/νος Σύρος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • 1977-1978, Αθανάσιος Γ. Πανάγος, Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
 • 1978-1979, Γλαύκος Δ. Γαλανός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • 1979-1980, Αλέξανδρος Θεοδοσίου, Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
 • 1980-1981, Αντώνιος Γραμματικός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • 1981-1982, Γεώργιος Μανιάτης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
 • 1982-1983, Γεώργιος Ρουσσας, Καθηγητής Φυσικομαθηματικής Σχολής
 • 1983-1986, Αθανάσιος Σαφάκας, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • 1986-1988, Βασίλειος Πρώϊμος, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • 1988-1994, Αλέξιος Λυκουργιώτης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
 • 1994-2000, Σταμάτης Αλαχιώτης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
 • 2000-2003, Νικόλαος Ζούμπος, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • 2003-2006, Χρήστος Χατζηθεοδώρου, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • 2006-2010, Σταύρος Α. Κουμπιάς, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • 2010-2014, Γεώργιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • 2014-2020, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών Υγείας

Διατελέσαντες Αντιπρυτάνεις

1983-1986

 • Ανδρέας Φιλίππου, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Σταύρος Βολιώτης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών

1986-1988

 • Ιωάννης Μισιρλής, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας

1988-1991

 • Ιωάννης Πανάρετος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • Ιωάννης Βαράκης, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας

1991-1994

 • Ευθύμιος Μαστρογιάννης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • Ηλίας Κούβελας, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας

1994-1997

 • Διονύσιος Μπονίκος, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής

1997-2000

 • Νικόλαος Κ. Ζούμπος, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής

2000-2003

 • Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής

2003-2006

 • Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Πάνος Δ. Γκούμας, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

2006-2010

 • Βασίλειος Λ. Αναστασόπουλος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Δημήτριος Β. Δουγένης, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Κωνσταντίνος Θ. Ραβάνης, Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

2010-1/2013

 • Δημήτριος Καλπαξής, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών

3/2013-9/2014

 • Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
 • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση, Καθηγήτρια Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Πρυτάνεως

9/2014 – 5/2015

 • Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων

9/2014 – 10/2016

 • Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

10/2015 – 4/2019

 • Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων

9/2014 – 8/2020

 • Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

9/2014 – 8/2020

 • Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής,, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης

9/2014 – 8/2020

 • Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας

Απολογισμοί

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2014-2020

 • Παρουσίαση Καθηγήτριας κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου, Πρυτάνεως

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2013-2014

 • Παρουσίαση Καθηγήτριας κ. Ιωάννας Νταούλη, Αναπληρώτριας Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Παντελή Κυπριανού, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Νικόλαου Αβούρη, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2010-2014 στις 16 Ιανουαρίου 2013

 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Γεώργιου Παναγιωτάκη, Πρύτανη
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Χριστόφορου Κροντηρά, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Παρουσίαση Καθηγήτριας κ. Άννας Ρούσσου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Δημήτριου Καλπαξή, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2006-2010 στις 21 Μαΐου 2010

 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Σταύρου Κουμπιά, Πρύτανη
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Βασίλειου Αναστασόπουλου, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Δημήτριου Δουγένη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ραβάνη, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών περιόδου 2006-2010 στις 22 Μαΐου 2008

 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Σταύρου Κουμπιά, Πρύτανη
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Βασίλειου Αναστασόπουλου, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Δημήτριου Δουγένη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
 • Παρουσίαση Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ραβάνη, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Θέση των Πρυτανικών Αρχών