Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία και της υποστήριξη πρακτικών διά βίου μάθησης, υποστηρίζει το θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων».

Πολίτες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα της επιλογής τους από όσα προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων λαμβάνουν από τη Γραμματεία του εμπλεκόμενου Τμήματος «Κάρτα του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων», που ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μαθήματα. Δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις ούτε στις εργαστηριακές, κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις. Λαμβάνουν «Βεβαίωση» παρακολούθησης στο τέλος του κάθε εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 58971/27.07.2023 σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (αρχείο pdf).

Η υποβολή αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 γίνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://auditor.upatras.gr/ στο διάστημα 19 Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 2024.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες συνιστάται επικοινωνία με το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών τηλεφωνικά στους αριθμούς 2610-969045, 2610-969046 ή μέσω e-mail προς dee@upatras.gr.