Μετεγγραφές

Θεσμικό πλαίσιο

ΦΕΚ 111/Α/2020: Ν. 4692, κεφάλαιο Β (άρθρα 72-81)

ΦΕΚ 4617/Β/2020: Υπουργική απόφαση για ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

ΦΕΚ 4806/Β/2020: Υπουργική απόφαση για ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Εγκύκλιος 149130/Ζ1/2.11.2020: Μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΦΕΚ 2549/Β/25.6.2020: Υπουργική απόφαση για αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Για συμπληρωματικές πληροφορίες: http://www.minedu.gov.gr