Μετεγγραφές

Φοιτητές των Α.Ε.Ι., εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης έχουν άπαξ δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης Μετεγγραφής σε αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. που εδρεύει σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από το Τμήμα εισαγωγής τους, ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού http://www.minedu.gov.gr/, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το ΥΠΑΙΘΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών.

Στα ΦΕΚ 4617/Β/2020 και ΦΕΚ 4806/Β/2020 περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες κατηγορίες κριτηρίων βάσει των οποίων μπορούν άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και οι διαδικασίες υποβολής.

Θεσμικό πλαίσιο

  • Εγκύκλιος 115724/Ζ1/16.10.2023: Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
  • ΦΕΚ 2877/Β/01.07.2021: Υπουργική Απόφαση για αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
  • ΦΕΚ 111/Α/2020: Ν. 4692, κεφάλαιο Β (άρθρα 72-81)
  • ΦΕΚ 4617/Β/2020: Υπουργική απόφαση για ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
  • ΦΕΚ 4806/Β/2020: Υπουργική απόφαση για ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες