Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    17  /   5  / 2022 Το Πανεπιστήμιο Πατρών Προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών του Τμήματος Μηχανολόγων και ...

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   12   /  5  /  2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του ...

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                Πάτρα       12  / 5  / 2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών ...