Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, 2) Χημείας και 3) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    7 / 9 / 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   5   /  8  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, ...

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (77 ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    21  /  7  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, ...