Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. α’).

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής  Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 3/30.10.2023 συνεδρίασή ...

προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του Τμήματος Γεωλογίας ακαδ έτους 2023-2024

υπογ προκήρ για Εντεταλμένους πρώην 407 ακαδ_ έτος 2023-2024.pdf ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΕΝΤΕΤΑΛ ΔΙΔΑΣΚ

Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων (Ι.Δ.Ο.Χ.) Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΑΡ 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ...

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’)

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ ...