Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φυσικοθεραπείας, 2) Ιατρικής και 3) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα  12  /  5  /  2023  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των ...