ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα     14   /  6  / 2021     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει   την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών

                                                                                                                                                           Πάτρα   11  /  6  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας κενής θέσης Καθηγητή στη ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα     4  /  6  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα    20    /  5   / 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των ...

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Πίνακες Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των προσωρινών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων και των Πινάκων Απορριπτέων για τους ...

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    17  /  5  / 2021 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει  την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) ...

Προκήρυξη μέλους ΕΤΕΠ ΤΕ κατηγορίας του Τμήματος Λογοθεραπείας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση μιας κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογοθεραπείας ...

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων:  1) Οικονομικών Επιστημών και 2) ...