Σούπερ Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια δώρα για τους αποφοίτους του σε facebook, facebook alumni και instagram!

Σούπερ Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια δώρα για τους αποφοίτους του, σε facebook και facebook ...

Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό ...