Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    19    /  10   / 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   14  /  10  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του ...

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    8  /  10  /  2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μηχανολόγων ...

Λειτουργία Πλατφόρμας «edupass.gov.gr»

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Από τις 05.10.2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «edupass.gov.gr» μέσω της ...

Λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Σας ενημερώνουμε ότι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα και συγκεκριμένα: ...

Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του (επικαιροποίηση 08/10/21)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό ...