Φοιτητική μέριμνα

Σίτιση

Παροχή σίτισης δωρεάν ή με καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης

Στέγαση

Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες ή σε μισθωμένες κλίνες του Πανεπιστημίου Πατρών

Στεγαστικό επίδομα

Δυνατότητα για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές

Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Παροχή δωρεάν ατομικών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.
Υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη

Δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψη στο ΕΣΥ και έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Υγιεινή και Ασφάλεια

Πολιτικές και δράση του Πανεπιστημίου Πατρών για την υγιεινή και την ασφάλεια της κοινότητας

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας