Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Καθηγητής
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Ελευθερία Πυργιώτη, Καθηγήτρια
  • Γραμματέας: Ζωή Ντότσικα