Αντιπρυτάνεις

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού

Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας

Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας

Μάρκος Μαραγκός, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής