Αντιπρυτάνεις

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βασίλειος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας

Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας

Μάρκος Μαραγκός, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής