Αντιπρυτάνεις

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βασίλειος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

Παύλος Αβραμίδης, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας

Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας

Ελένη Ν. Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής