Αντιπρυτάνεις

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βασίλειος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας