Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βασίλειος Βασιλειάδης

Φωτογραφία Αντιπρύτανη Bασίλειος Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
email: vrec_econ@upatras.gr

O Bασίλης Βασιλειάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο “Προγραμματισμός Η/Υ”. Έλαβε Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1995 και το 2003 αντίστοιχα. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2003-2010). Το 2010 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής και το 2018 Αναπληρωτής Καθηγητής. Ως μέλος ΔΕΠ έχει υπηρετήσει σε πληθώρα διοικητικών θέσεων (Πρόεδρος Τμήματος, Προϊστάμενος και Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Πρόεδρος Ιδρυματικής Επιτροπής Ενστάσεων, μέλος επιτροπών διεθνών διαγωνισμών). Έχει διδάξει ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής από το 2005) και ως εντεταλμένος διδάσκοντας (407/80) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 1997 έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 έργα χρηματοδοτούμενα (κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση) ως ερευνητής σε ιδιωτικές εταιρίες, στο ΙΤΥΕ Διόφαντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2019 κατέχει τη θέση του Fundraising Manager στην ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση πληροφορίας, τη σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.