Διεθνείς συνεργασίες

Μνημόνιο Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Johns-Hopkins

Μνημόνιο Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Johns-Hopkins

Από το 2008 το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins

Συνεργασία με Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα

Συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δίκτυα και ενώσεις

Μνημόνια Συνεργασίας

Οδηγίες για κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας που προτείνονται από μέλη ΔΕΠ ή Ιδρύματα του εξωτερικού