Συμμετοχή ΑμεΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Κατ’ αρχήν, ισχύουν τα παρακάτω για αιτήσεις πρόσθετης επιχορήγησης για άτομα με αναπηρία:

  • η αποδοχή της αίτησης δεν είναι αυτόματη αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων και από τη συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση
  • παρά την αποδοχή της αίτησης, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα
  • για αιτήσεις που εγκρίνονται πριν τη μετακίνηση στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης αναφέρεται στην αρχική σύμβαση
  • για αιτήσεις που εγκρίνονται μετά τη μετακίνηση στο εξωτερικό, απαιτείται τροποποίηση της αρχικής σύμβασης
  • μετά την επιστροφή, τα άτομα που συμμετείχαν στη δράση υποβάλουν οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα επιπλέον χρηματοδότηση
  • για όλες τις δαπάνες πρέπει να υπάρχουν παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις)
  • εάν οι πραγματικές δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, γίνεται ανάκτηση της αχρεωστήτως καταβληθείσας χρηματοδότησης

Χρήσιμα έγγραφα και οδηγίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021