Ένταξη και Πολυμορφία στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την επόμενη επταετία 2021-2027.
Η προτεραιότητα της Ένταξης και Πολυμορφίας περικλείει και συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες προτεραιότητες που διέπουν το νέο Πρόγραμμα και αφορούν σε όλες τις δράσεις του με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού, πιο περιβαλλοντικά βιώσιμου και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας Erasmus+.

Ορισμοί

Με τον όρο inclusion (ένταξη) αναφερόμαστε στην εξάλειψη των εμποδίων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μετακινούμενων ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Τα εμπόδια συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να σχετίζονται με αναπηρίες/σοβαρά προβλήματα υγείας, με μαθησιακές δυσκολίες/σχολική αποτυχία, με κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια, με εμπόδια που σχετίζονται με τις διακρίσεις, καθώς και πολιτιστικά και γεωγραφικά εμπόδια. Επισημαίνεται ότι ορισμένα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν συνδυασμό των ανωτέρω δυσκολιών που δημιουργούν ακόμα περισσότερα εμπόδια στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Oμάδες-στόχος της Στρατηγικής για την Ένταξη και Πολυμορφία

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

 •  Άτομα με αναπηρίες (π.χ. κινητική αναπηρία, τύφλωση, κώφωση, κλπ)
 • Άτομα με προβλήματα υγείας (π.χ. χρόνια νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών παθήσεων)
 • Eμπόδια που σχετίζονται με τα συστήματα εκπαίδευσης (π.χ. άτομα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στη σχολική τους πορεία, άτομα που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν/ έχουν εγκαταλείψει το σχολείο -NEETs)
 • Πολιτιστικά εμπόδια λόγω διαφορετικής κουλτούρας (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που ανήκουν σε εθνικές/θρησκευτικές μειονότητες)
 • Κοινωνικά εμπόδια (π.χ. πρώην φυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, άτομα που είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι. Επίσης, άτομα που είναι ορφανά, έχουν μονογονεϊκή οικογένεια, έχουν την ευθύνη παιδιών ενώ βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, είναι οι πρώτοι από την οικογένειά τους που σπουδάζουν)
 • Οικονομικά εμπόδια (π.χ. άτομα που έχουν πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, είναι άνεργα, ανήκουν σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εργάζονται για να σπουδάσουν, έχουν έλλειψη στέγης ή ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγης)
 • Εμπόδια που σχετίζονται με τις διακρίσεις (σε σχέση την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή και συνδυασμό αυτών)
 • Γεωγραφικά εμπόδια (άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, πολύ μικρά νησιά, προάστια που δεν συνδέονται τακτικά με το κέντρο της πόλης.

Με τον όρο diversity (πολυμορφία) εννοούμε την υποστήριξη συμμετοχής στο Πρόγραμμα ατόμων με διαφοροποιημένο προφίλ, απαντώντας στην ανάγκη παροχής ισότιμων ευκαιριών σε όλους, είτε πρόκειται για διαφορές όπως κάτοικος απομακρυσμένης περιοχής vs κάτοικος μεγάλης πόλης, είτε άτομα διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού, είτε άτομα με αναπηρίες, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες vs γενικός πληθυσμός, γυναίκες vs άντρες σε ορισμένους τομείς σπουδών, κλπ. Το ζητούμενο είναι το πώς θα νιώθουν όλοι ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+, αλλά και πώς θα μπορούν να συνεργαστούν εποικοδομητικά σε κοινές ομάδες.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης επιπλέον χρηματοδότησης μετακινούμενων μέσω του Erasmus+ ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:
  κα Χριστιά Πολυξένη (δράση Πρακτικής Άσκησης μέσω Erasmus+) llp.placements@upatras.gr, 2610 969036
  κα Σταθούλια Μαρία (δράση Σπουδών Erasmus+) llp.outgoing@upatras.gr, 2610 996613

  Χρήσιμα έγγραφα και οδηγίες 

  • ΦΕΚ Ν 4452-17 (αρχείο pdf)
  • Αίτηση για φοιτητές με αναπηρία (αρχείο doc)
  • Συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες (αρχείο pdf)